Undervise lesing

 

Home
Leseteknikker
Lesemetoder
Lesestrategier
Repetisjon
Vanlige lesefeil
Gode leseforhold
Test deg selv
Treningsopplegg
Treningsoppgaver
Undervise lesing
Innholdsliste
Om oss

 Denne siden er for deg som skal undervise leseferdigheter. Den inneholder:

Undervise leseferdigheter

Eksempel på en kursplan

Lag dine egne undervisningsplaner

Legge inn i annen undervisning

Basert på boka ”Hurtiglesing – Superlesing – Fotolesing”

Basert på webområdet

Foiler fra bokas kapitler

 

Undervise leseferdigheter

Denne siden er laget for deg som underviser, eller ønsker å undervise, leseferdigheter. Det kan være at du ønsker å holde egne kurs på dette feltet, eller at du vil legge dette inn i andre fag eller deler av din undervisning.

  

Eksempel på en kursplan

Kursplanen viser hva vi synes er det viktigste å lære. Den er for et åtte timers kurs. Denne har vi ofte brukt for et dagskurs. Vi har også brukt denne i kurs som har gått over to kvelder.  Ved en del anledninger har vi også fordelt disse åtte timene utover flere dager.

Du kan bruke denne direkte. Du kan også bruke den som et utgangspunkt for å lage dine egne kursplaner.

Eksempel på kursplan

Last ned i MSWORD

  

Lag dine egne undervisningsplaner

Denne siden gir råd om hvordan du kan lage dine egne undervisningsplaner og undervisningsopplegg for leseferdigheter. Den er tatt direkte fra Tillegg 10 i boka ”Hurtiglesing – Superlesing – Fotolesing”. Dette inneholder:

Tillegg 10  Lag egne undervisningsplaner

Hensikten med å bedre elevenes leseferdigheter

Praktisk gjennomføring av undervisningsopplegget

Noen praktiske tips til lærere

Mål og hovedmomenter

Lag dine egne undervisningsopplegg

Oversikt over alle oppgavene i boka

  

Legge inn i annen undervisning

Det er også mulig å legge inn trening i leseferdigheter i annen undervisning. Det er også mulig å bruke noen av prinsippene fra lesestrategiene direkte i undervisningen. Noen råd og tips om dette er gitt bokas Tillegg 10 som det er lenket til over.

  

Basert på boka ”Hurtiglesing – Superlesing – Fotolesing”

Kursplanene, rådene og foilene på denne webområdet er først og fremst for undervisning basert på boka ”Hurtiglesing – Superlesing – Fotolesing” av Terje Kato Stangeland og Leif-Runar Forsth.

Dette er ment for deg som bruker denne som kursbok for undervisning i leseferdigheter.

Hvis du skal lære dine elever bedre leseferdigheter uten at du holder rene kurs om dette for dem, kan de greie seg uten boka. Vår erfaringer er imidlertid at mange ser nytten av denne typen kunnskaper. De ønsker å lære mer på egen hånd og da er boka nyttig.

 

Basert på webområdet

Vårt mål er at flest mulig skal få lære de kunnskaper og ferdigheter boka, våre kurs og denne webområdet formidler. Vi har derfor lagt inn det viktigste stoffet på webområdet. Du kan derfor også opplyse www.nikesko.asia elevene om at de kan finne mer stoff på denne. De kan også følge forslagene til egentrening.

Dette betyr også at du kan bruke webområdet direkte som en slags ”kursbok” når du underviser leseferdigheter. Enten ved at elevene bruker denne direkte eller ved at de tar utskrift av det aktuelle stoffet.

  

Foiler fra bokas kapitler

Vi har laget grunnlag for lysark (foiler) i Powerpoint ut fra de forskjellige kapitlene i boka. Disse følger kapittelnummereringen i boka.

Det vil ta 20-25 timer å gjennomgå alt det som står på foilene (inkludert innlagte øvelser) på en god måte. Foilgrunnlaget er derfor mer omfattende enn det de fleste får bruk for. Du må derfor bruke de av foilene du synes er mest hensiktsmessige ut fra dine undervisningsmål. For eksempel velger vi ut forskjellige deler av strategikapitlet for kurs for skoleelever, studenter og yrkesaktive.

Her finner du lenker videre til Powerpoint foiler (lysark) i 19 forskjellige filer. En for hvert av kapitlene med samme navn i boka.

1  Alle kan bli bedre til å lese

2  Leseferdigheter og lesevaner

3  Les bedre

4  Bruk øynene riktig

5  Øk lesesynsfeltet

6  Les ord som bilder

7  Press opp lesehastigheten

8  Skumlesing

9  Skanning

10  Superlesing

11  Fotolesing

12  Reflekterende lesing

13  Lese fra dataskjerm

14  Strategier for god lesing

15  Notater og markeringer i teksten

16  Repeter for å huske og forstå

17  Legg forholdene til rette

18  Konsentrasjon - hukommelse - forståelse

19  Leseproblemer, myter og misforståelser