Test deg selv

 

Home
Leseteknikker
Lesemetoder
Lesestrategier
Repetisjon
Vanlige lesefeil
Gode leseforhold
Test deg selv
Treningsopplegg
Treningsoppgaver
Undervise lesing
Innholdsliste
Om oss

Du skal nå begynne på et treningsprogram som vil gjøre deg til en bedre leser. Før du starter treningen, bør du vite hvor du står i dag.

-             Hvilken lesehastighet har du?

-             Hvor mye oppfatter du av det du leser?

 

Bruk testtekstene på disse sidene til å måle din lesehastighet og oppfatning. Gjør følgende:

-         Legg eller sett boka slik du pleier når du leser.

-         Har du stoppeklokke, kan du bruke den. Hvis ikke, kan du legge en klokke ved siden av teksten slik at du kan se sekundviseren. Skriv opp klokkeslettet når du skal starte å lese.

-         Begynn å lese når sekundviseren står på tolv. Les med din vanlige lesehastighet. Når du har lest gjennom teksten, kikker du fort bort på klokken. Notér ned tidspunktet da du var ferdig med å lese. Det er ikke så farlig om du ikke får tiden nøyaktig på sekundet.

-         Regn ut lesehastigheten ved hjelp av tabellen etter lesestykket.

-         Ta spørsmålstesten etter lesestykket og finn ut hvor mye du har oppfattet av det du har lest.

Hver lesetest inneholder følgende:

·         En tekst du skal lese.

·         En tabell som gjør at du kan regne ut lesehastigheten for denne testen.

·         Spørsmål fra teksten du leste. Disse er www.nikesko.asia formet som en flervalgtest der du velger ett av tre foreslåtte svar.

·         Svar på testens spørsmål.

 

Tekstene til hver av lesetestene er på hver sin fil. Det er også spørsmålene og svarene til lesetestene..

For hver lesetest kan du velge mellom om du vil lese på skjerm eller fra papir. Vi har lagt ved filer også i Word-format. Vær oppmerksom på at du antagelig vil lese med forskjellig hastighet fra skjerm eller papir.

 

Lesetestene

 

Lesetest 1

Novellen: Hjemkomst

Lesetesten på skjerm.

Lesetesten på en Word-fil

Spørsmål til Lesetest 1

Svar på Lesetest 1

 

Lesetest 2

Bollywood – En kulturell gullgruve

Lesetesten på skjerm.

Lesetesten på en Word-fil

Spørsmål til Lesetest 2

Svar på Lesetest 2

 

Lesetest 3

Kreativitet og kreativt lederskap

Lesetesten på skjerm

Lesetesten på en Word-fil

Spørsmål til Lesetest 3

Svar på Lesetest 3

 

Lesetest 4

Demokratiet - Hva og hvorfor

Lesetesten på skjerm

Lesetesten på en Word-fil

Spørsmål til Lesetest 4

Svar på Lesetest 4

 

Lesetest 5

Demokratiet - Den naturlige samfunnsform

Lesetesten på skjerm.

Lesetesten på en Word-fil

Spørsmål til Lesetest 5

Svar på Lesetest 5

 

Lesetest 6

Demokratiet - Den beste samfunnsform

Lesetesten på skjerm.

Lesetesten på en Word-fil

Spørsmål til Lesetest 6

Svar på Lesetest 6

 

Lesetest 7

Demokratiets verdier

Lesetesten på skjerm.

Lesetesten på en Word-fil

Spørsmål til Lesetest 7

Svar på Lesetest 7

 

Lesetest 8

Demokratiske beslutninger

Lesetesten på skjerm.

Lesetesten på en Word-fil

Spørsmål til Lesetest 8

Svar på Lesetest 8

 

Lesetest 9

Framtidas demokrati

Lesetesten på skjerm.

Lesetesten på en Word-fil

Spørsmål til Lesetest 9

Svar på Lesetest 9

 

Lesetest 10

Demokratiet mot fascismen

Lesetesten på skjerm.

Lesetesten på en Word-fil

Spørsmål til Lesetest 10

Svar på Lesetest 10

 

Lesetest 11

Den demokratiske samfunnspakt

Lesetesten på skjerm.

Lesetesten på en Word-fil

Spørsmål til Lesetest 11

Svar på Lesetest 11

 

 

Testene måler lesehastighet og oppfatning. Oppfatningen måles ved hjelp av antall riktige svar på en flervalgstest (du kan velge mellom tre forslag til svar). Dette er ikke helt det samme som hvor mye du oppfatter av en tekst. Men det gir likevel et godt inntrykk av utviklingen av dine leseferdigheter. Dette fordi vi måler på samme måte for hver lesetest.

Som all annen trening, vil utviklingen av dine leseferdigheter ikke gå like fort framover hele tiden. Resultatene på testene kan også avhenge av hvilken form du er i når du tar testen og en del andre forhold. Dette betyr at du også kan ha gått tilbake fra en test til en annen. Men hold ut! På lengre sikt vil du gå framover.

Du kan også lage dine egne tester. Ta en passe lang tekst, ikke mer enn 3000 ord. Den bør være rimelig lettlest, men du kan også variere med tyngre tekster. Ta gjennomsnittet av ord på de to første linjene, gang det med antall linjer på sida, ganget med antall sider i teksten. Del antal ord på minutter du brukte og finn ut hvor fort du leser.

 

Til forsiden