Trene lesesynsfeltet

 

Home
Leseteknikker
Lesemetoder
Lesestrategier
Repetisjon
Vanlige lesefeil
Gode leseforhold
Test deg selv
Treningsopplegg
Treningsoppgaver
Undervise lesing
Innholdsliste
Om oss

  

Flere velser for trene lesesynsfeltets hyde og bredde

Tabellene brukes til trene opp lesesynsfeltets hyde og bredde. Bruk ogs gjerne tabellene til trene bredde og hyde samtidig, for eksempel ved se p to, tre eller flere linjer om gangen. Last ned flere oppgaver her

 

M Z A   m q a z
N X S P   n w s p x
B C D O L   b e d o c
V V F I K   v r f i v
C B G U J   q w e r t
X N H Y H   y u i o p
Z M H J G   a s d f g
A K R D   h j k l
S L E F   a s d f
L D C Q   z c x v b
Q W E R T   v b h j k
Y U I O P   k l l
A S D F   q a z w s
G H J K L   x e d c r
Z X C   f v v f r
V B N M A   t g b y h
B C D E F   n m l k
Q Z C R H   l k j j
Y E L E T   h j k l y

 

 

m z m z p
k q pn t q
f r ob y s
v f ipv h x
v h ulc v c
h o yoz l g
j p tkx v v
q t ria p p
g e gis j k
h d te j
b c kbk u y
o r hy t
f ems g c
v  wjd g c
v  quf f x
q b ng c z
A S DFG H J
K L Z X C
V B NMQ W E
R T YUI O P
A SDF G H
J K L Z X
C V BNM Q W
Q A ZWS X E
D C RFV T G
B Y HNU J M
I K OLP
K L JH Q F
E W GFG T H

 

q w rty 1 q g hjk E G 1 Rt0 3 T
J d ivE 7 O 0 lkA q 3 t op 9 6
o u luv H A T MaS o k g ghb e 0
j p n4k z D h HJ9 3 G 5 19 q k
p O t3t j a N chu t u l hu f t
A g N e y a eya r y e let 1 J
j k po o k r eve 6 e 8 3v3 g 1
F 5 K0Z k l m pAt 0 s l IlI j a
5 9 f3h j q Ham A z k 8t8 8 r
2 d 2c3 p O u D1o u l Y te 9 D

 

bra god fin
kul PEN PUR
ren st ven
vis bra fin
best blid edel
ekte  gjev glad
glup grei grom
klok kult lett
mild nye raus
 real rett sunn
vet glad grei
aktiv artig egnet
enkel  flink flott
frisk grepa habil
 kjekk lojal ldig
nobel ndig  prima
salig skarp smart
snitt super vital
rlig enkel lojal
ansett bekvem deilig
dyktig eksakt fornem
gentil heldig hflig
kyndig lekker munter

 

 

O     R      I      T      U      Y

I      E      D      A      T      R      S      O

U     J      N       F      R      E      S      I      M    

Z     A      Q      X      S     W      E      D     C      F      R       

B     N            P      D      O      R                P           O       L       I     

J      N      Y      H      B      T      G      V      R     A      C     Q       E      M      B      V      C  

J      H      G      F      D      S      A            P     O       I     U       Y      T     

Q     E      G      J       X      Z           L      K     D      C   

A     Z      M     K       I            O      L      P

     A      L      K     S      K       X