Press opp lesehastigheten

 

Home
Leseteknikker
Lesemetoder
Lesestrategier
Repetisjon
Vanlige lesefeil
Gode leseforhold
Test deg selv
Treningsopplegg
Treningsoppgaver
Undervise lesing
Innholdsliste
Om oss

En av de enkleste måtene å øke lesehastigheten på, er å presse seg selv til å lese raskere. Hjernen har evnen til å oppfatte mye informasjon svært hurtig. De fleste har ikke trent på å bruke hjernens fulle kapasitet når de leser.

 

Treningsprinsipper for hastighetstrening

Press opp lesehastigheten med midtlinjeteknikken

Viktig når du leser hurtig

En økt for hastighetstrening

Enda høyere lesehastighet

Oppgaver til dette emnet

 

Hjernen kan arbeide med stor hastighet

La oss tenke oss følgende eksperiment: Du kjører bil i 30 km/t. Så øker du hastigheten til 160 km/t. Uten å se på speedometeret, skal du så senke hastigheten igjen til du tror du kjører i 30 km/t. De fleste mennesker ville tro at de kjører i 30 km/t når hastigheten i virkeligheten er mellom 60 og 100 km/t. Årsaken til dette er at hjernen har justert seg inn til å ta imot informasjon i den høye hastigheten. Du er blitt fartsblind.

Dette viser at hjernen er i stand til å oppfatte ved høyere hastigheter og at den lar seg trene opp til det. Frank (1998) mener at hjernen kan tenke med en hastighet på 50.000 ord i minuttet.

Venn hjernen til større lesehastigheter

For å trene inn større lesehastigheter, må du presse deg til å lese fortere og fortere. Det gjør du blant annet ved å presse opp lesehastigheten så mye at du mister forståelsen av det du leser. Fordi hjernen er nysgjerrig og gjerne vil forstå, vil den anstrenge seg for å oppfatte mest mulig av innholdet. Etter hvert vil den venne seg til å lese og oppfatte med en høyere hastighet.

Hjernen vokser og utvikler seg ved bruk. Derfor vil lesetreningen også føre til at signaloverføringen i hjernen blir bedre og raskere. Dette tar noe tid, og derfor er det viktig at du trener regelmessig.

Hastighetstrening er trening av øyebevegelser, lesesynsfeltet og ord som bilder

Når du har trent på øyebevegelsene, å utvide lesesynsfeltet og lese ord som bilder, vil dette bidra til at du kan presse opp hastigheten enda mer. Men samtidig vil også hastighetstreningen føre til at:

-           Du kan lese flere ord per fiksering. Du utvider lesesynsfeltet.

-           Du bruker kortere tid per fiksering. Du gjenkjenner og oppfatter ordene hurtigere, bl.a. ved å lese ordene som bilder.

-           Du bruker kortere tid mellom hver fiksering. Du flytter blikket raskere og mer presist. 

 

Treningsprinsipper for hastighetstrening

Det er to hovedprinsipper som ligger til grunn for hastighetstreningen:

1  Press opp lesehastigheten

Press opp lesehastigheten slik at du ikke greier å få med deg alle ordene i teksten. Bruk øynene slik du ville gjøre under vanlig lesing, ved å følge hver linje fra venstre mot høyre. Hastighetstreningen er også en trening i å bevege øynene raskt, rytmisk og nøyaktig i høyt tempo.

Gjør dette uten å bry deg om du oppfatter innholdet i teksten. For at treningen skal gi godt utbytte, må du presse deg til så høye hastigheter at du ikke har mulighet til å oppfatte teksten. Denne høyhastighetslesingen er derfor ikke lesing i vanlig forstand. Det er mer en rask flytting av blikket der du får med deg noen ord.

Enkelte mener at du bør trene på hastigheter som ligger 3 ganger over det som er ditt mål. Dvs. hvis målet ditt er å lese 1000 oim, må du trene med hastigheter opp mot 3000 oim.

Det er viktig at du tør slippe deg løs. Etter hvert vil oppfatningen øke.

2  Veksle mellom maksimal og mye høyere lesehastigheter

Den vanligste måten å trene på, er å veksle mellom maksimale og mye høyere lesehastigheter. Vi anbefaler følgende framgangsmåte:

1          Les med din maksimale lesehastighet der du greier å få med deg de fleste ordene.

2          Øk hastigheten til 2-4 ganger over din maksimale lesehastighet. For visse typer trening, kan du øke hastigheten betydelig over dette.

3          Les med din nye maksimale lesehastighet der du greier å få med deg de fleste ordene.

4          Gjenta punkt 2-3 flere ganger.

I øvelsene kan det stå at du skal lese med 2, 3 eller 4 ganger din maksimale lesehastighet. Du vil da ikke "lese" på vanlig måte. Du vil flytte blikket i denne hastigheten og få med deg noen av ordene.

Det er ikke så farlig om du øker hastigheten nøyaktig 2, 3 eller 4 ganger. Det holder at du beveger lesestøtten slik at du synes at du beveger den så fort. For å få til mer nøyaktige hastigheter kan du bruke lydbånd eller metronom til å styre hastigheten.

Pass på å lese med riktig teknikk

Når du trener på å lese i høye hastigheter, er det viktig at du bruker riktig teknikk. Det er avgjørende for at du skal lære å lese hurtigere og for at du ikke skal trene inn uvaner. Dette er spesielt viktig:

-           Begynn og avslutt litt inn på linja.

-           Beveg kun øynene, dvs. hodet og andre kroppsdeler skal holdes i ro.

-           Bla om sidene på en effektiv måte.

-           Legg forholdene til rette for god lesing.

 

En økt for hastighetstrening

Til å begynne med bør du bruke lesestøtte når du trener på høye lesehastigheter. Dette er nødvendig for å få til en riktig øyebevegelse. Det blir også lettere å treffe linjene.

Når du har fått god kontroll på øyebevegelsene og kan lese i høy hastighet, kan du lese uten lesestøtte. Lesestøtten vil kunne hindre deg i å lese fortere fordi du ikke vil greie å bevege den raskt nok. Du bør også trene noe uten lesestøtte før du kan lese så hurtig. Variert trening gir raskere og bedre resultater. 

Det viktigste med disse øvelsene er at du har markerte økninger i hastigheten. Om det ikke blir nøyaktig to eller tre ganger høyere er ikke så avgjørende. Du kan også lese flere sider om gangen enn det som er foreslått i øvelsene.

Du kan merke av hvor mye tekst du skal lese med de forskjellige hastighetene ved å sette en binders eller en papirlapp der du skal skifte tempo. Du kan også skrive med blyant på toppen av siden 1x, 2x og 4x for å vise hvor du skal lese med maksimal hastighet, 2 ganger denne og 4 ganger denne.          

Du kan også lese i 1-3 minutter med hver hastighet i stedet for et bestemt antall sider. Velg det som passer best for deg.

 

Press opp lesehastigheten med midtlinjeteknikken.

Spaltelesing går ut på å fiksere bare en gang på hver linje og flytte blikket loddrett nedover langs spaltens midtlinje. Dette kalles midtlinjeteknikken og er forklart nærmere her.

Du kan også lese vanlige sider med denne teknikken, men det krever at du har et bredt lesesynsfelt for å få fullt utbytte. Men uansett kan du bruke det til skumlesing.

Som hjelpemiddel til å lese med midtlinjeteknikken kan du:

-           Tegne en loddrett strek midt på spalten eller siden som blikket skal følge

-           Legge en transparent over teksten som har påtegnet en loddrett strek

-           Bruke lesestøtte. Beveg støtten loddrett nedover langs midtlinja.

 

Tren på å øke lesehastigheten med midtlinjeteknikken. Press opp hastigheten og veksle mellom normale og meget høye hastigheter. Tren på dette daglig når du for eksempel leser aviser, tidskrift eller ukeblader.

 

Enda høyere lesehastighet

For å kunne lese i meget høye hastigheter er det viktig at du kan:

Bla effektivt

Når du skal lese med stor hastighet, må du også bla på en hensiktsmessig og rask måte. Du bør la hånden ligge klar i en bestemt stilling slik at den kan gripe arket og snu det så fort du har lest nederste linje på siden. Dermed unngår du små pauser som kan forstyrre hver gang du skal bla om.

Noen liker å snu med venstre hånd og gripe arket i øverste høyre hjørne. Andre blar med høyre hånd, enten i øverste høyre hjørne eller nederste høyre hjørne.

Prøv deg fram og øv på forskjellige teknikker for å bla om. Hvis du leser mye og raskt, kan det være en fordel å beherske forskjellige blateknikk er slik at du ikke blir sliten i armene og hendene.

Lese flere linjer om gangen

For å øke lesehastigheten ytterligere, må du kunne lese flere linjer om gangen. Når du leser to linjer om gangen fikserer du mellom de to linjene. Når du leser tre linjer fikserer du på den midterste osv. Dette er vist i figuren under. Du kan trene på dette med og uten lesestøtte.

Selv om du ikke greier å oppfatte all teksten, kan flerlinjeteknikken likevel være nyttig for skumlesing, skanning, superlesing og fotolesing. Treningen på å lese flere linjer av gangen vil også virke som fin trening i øyebevegelser, for å utvide lesesynsfeltet og lese ord som bilder.

Du kan også lese baklengs flere linjer om gangen. Baklengslesing er en meget effektiv måte å skumlese og skanne på.

 

Lesing av flere linjer om gangen med to-stoppmetoden, baklengslesing og midtlinjeteknikken.

Lese flere linjer om gangen med midtlinjeteknikken

For å lese spalter hurtig må du kunne lese flere linjer om gangen. Bruk midtlinjeteknikken med å fiksere kun en gang per linje, men hopp 2 eller flere linjer nedover om gangen.

Lese hele sider hurtig

Du vil neppe bli så flink at du greier å lese en hel side med én fiksering. Det påstås at det finnes enkelte lesere som greier dette, men vi har ikke opplevd det.

Du kan imidlertid få med deg en del av det som står på en side i løpet av noen få sekunder med lesemåter som skumlesing, superlesing og fotolesing. 

Når du leser så hurtig som dette, vil du ikke få med deg all teksten. Til å begynne med vil du nesten ikke få med deg noe i det hele tatt. Men ved å presse deg til å lese på denne måten, vil hjernen anstrenge seg for å få med mest mulig. Etter hvert blir du flinkere til å oppfatte innholdet, spesielt hvis du anvender super- og fotolesingsmetoden.

 

Viktig når du leser hurtig

Når du leser med en hastighet nær din maksimale lesehastighet, kan du komme til å overse viktig informasjon. Da vil du kanskje ikke nå dine mål med lesingen. Går du glipp av et ord som ikke, kan du også oppfatte tekstens budskap galt.

For å motvirke dette kan du:

-           Bestemme deg på forhånd hva som er viktig for deg med denne lesingen. Da kan du velge en velegnet lesemåte og bruke tid på det som er viktig.

-           Bruke en god lesestrategi. Da vil du lese teksten flere ganger på forskjellige måter og dermed lettere kunne fange opp det som er viktig.

-           Lese stikkordlisten bak i boka (hvis den finnes). Dette vil gi nyttig informasjon om begreper som er sentrale. Disse vil du reagere på når du senere ser dem i teksten.

-           Trene mer på å lese hurtig slik at du lettere oppfatter innholdet.

-           Trene inn viktige signalord som bilder. Da vil du lettere oppfatte disse når de kommer i teksten.

-           Stole mer på deg selv og dine leseferdigheter. Du må tørre å slippe deg løs. Du får ofte med deg mer enn du tror, riktigere enn du tror. Det vil du erfare etter hvert som du lærer det som står i denne boka.

Når du har lært å lese hurtig, betyr ikke det at du skal lese alt med din maksimale lesehastighet. Mange ganger er det en fordel å lese både sakte og høyt for å nyte språket og innholdet. Det gjelder ofte for skjønnlitteratur, og spesielt poesi.

Til forsiden