Øk lesesynsfeltet

 

Home
Leseteknikker
Lesemetoder
Lesestrategier
Repetisjon
Vanlige lesefeil
Gode leseforhold
Test deg selv
Treningsopplegg
Treningsoppgaver
Undervise lesing
Innholdsliste
Om oss

Når du fikserer blikket på et sted i teksten, kan du bare lese bokstavene og ordene i et visst område rundt fikseringspunktet. Dette området kaller vi lesesynsfeltet. Du kan øke lesesynsfeltet ditt med trening.

 

Test lesesynsfeltet ditt

Tren lesesynsfeltets høyde

Lese med 2 fikseringer per linje: To-stoppmetoden

Tren lesesynsfeltets bredde

Spaltelesing – midtlinjeteknikken

Oppgaver til dette emnet

 

Hjernen kjenner bare igjen bokstaver og ord innenfor en liten sentral del av synsfeltet. De nervene i øynene som overbringer informasjon fra denne delen av synsfeltet, fører informasjon til visse deler av hjernen. Det er disse delene av hjernen som har lært å lese. For å øke lesesynsfeltet må du også lære andre deler av hjernen å lese.

Det skal mye trening til før du får et lesesynsfelt som er like bredt som sidene i en bok. Men det skal ikke mye trening til for å øke lesesynsfeltet noe, f.eks. til det dobbelte.

 

'

 

 

 

 

 

Det er et visst overlapp mellom lesesynsfeltet til et fikseringspunkt og det neste. En mer effektiv lesing betyr at vi har minst mulig overlapp mellom lesesynsfeltene.

 

 

Når vi øker lesesynsfeltet, vil vi kunne oppfatte flere ord per fiksering. Dermed kan vi holde et høyere tempo.

Når vi leser flere ord per fiksering, leser vi grupper av ord som bilder. Hvordan du kan trene på dette er forklart her.

 

Test lesesynsfeltet ditt

Før du starter å trene, bør du teste lesesynsfeltet ditt. På den måten kan du følge med på framgangen etter hvert som du trener.

Gjør slik:

1          Fest blikket på den midterste bokstaven på linja.

2          Mens du holder blikket på denne bokstaven, si høyt eller inni deg de andre bokstavene på linja annenhver gang høyre og venstre utover. For eksempel for rad 3: v, w, r, a, g.

3          Start øverst og fortsett nedover i bokstavtrekanten.

Det er viktig at du ikke flytter blikket vekk fra den midterste bokstaven mens du forsøker å se hva de andre er. Det er også viktig at du sier navnet på bokstavene. Ellers kan du tro at du kjenner dem igjen uten at du virkelig gjør det.

 

Rad nr.

                                                                        a

                                                              d       w       n

                                                     g        r        v       w       a

                                            j        y        x        r        d        n        p

                                  l        i        a        y       g        v        i        s       m

6                         æ       p        d        i        j        p        y        f        b        i        e

               n       æ       g        p        l        i        r        h        a        y        c        j        w

 

Test også høyden på lesesynsfeltet 

Gjør slik:

1          Fest blikket på bokstavene på den lengste vannrette raden. Den som begynner med a.

2          Mens du holder blikket på bokstaven der, si høyt eller inni deg de andre bokstavene rett over og under, annenhver utover. For eksempel for kolonne 4: e, r, x, z, q.

3          Start lengst til venstre og fortsett mot høyre i bokstavtrekanten.

Det er viktig at du ikke flytter blikket fra den midterste bokstaven mens du forsøker å lese de andre. 

 

Kolonne nr.                    1        2        3        4       5        6       7       8       9

                                                                                                      i        e     

                                                                                   u        j        n        f     

                                                                z        a        q        x        s       w

                                              b        n        r        å       æ       p        ø       o    

                                     a        c        q       e       m       b        v        c        j     

                                              g        j        x        z       æ        l        k       d     

                                                                 q        å       w       p        e       o    

                                                                                   e        k        a       n     

                                                                                                     m       z     

 

 

Tren lesesynsfeltets bredde

Øvelsene for å trene lesesynsfeltet er krevende og slitsomme. Derfor bør du ikke holde på for lenge om gangen. Du må selv kjenne etter hvor lenge du kan holde på før du må ha pause. Får du vondt i øynene og hodet kan dette også skyldes at du trenger briller eller å få justert de brillene du har. Sjekk eventuelt synet hos en spesialist.

Øvelsene for å trene lesesynsfeltets bredde utføres på samme måte som for testen. Når du skal gjøre disse øvelsene starter du alltid med de letteste først. Det er en fin oppvarming.

Du vil kunne se bokstaver utenfor lesesynsfeltet uten at du greier å gjenkjenne dem. Da kan du bevege blikket slik at du oppfatter disse bokstavene. Så fester du blikket på den midterste bokstaven igjen. Se nå om du oppfatter de bokstavene du har sett på. Gjenta dette om nødvendig. På denne måten vil du gradvis utvide lesesynsfeltet.

Til å begynne med er det viktig at du sier bokstavene og ordene høyt eller inni deg. Etter hvert er det nok at du bare gjenkjenner dem.

Vi har lagt flere øvelser til trening av lesesynsfeltet ditt her. Du kan også laste dem ned i MSWord-format for enklere utskrift her

 

Tren lesesynsfeltets høyde

Når du har trent opp lesesynsfeltets høyde, vil du samtidig som du leser en linje, se hva som står på linja over og under. Du får da repetert det som er lest før og får en anelse om det du skal lese på neste linje. Dette gjør at du kan oppfatte hele teksten selv om du går glipp av noen ord når du leser en linje. Et høyere lesesynsfelt gjør derfor at du kan lese hurtigere og oppfatte mer.

Et høyere lesesynsfelt gjør også at du mer effektivt kan skumlese, skanne, superlese og fotolese. Les mer om dette her.

 

Spaltelesing – midtlinjeteknikken

For å lese spalter raskt og effektivt, må du greie deg med en fiksering per linje.

Til å begynne med vil det antakelig være vanskelig. Du vil ikke greie å lese hele linjebredden selv i en smal spalte fordi lesesynsfeltet ditt ikke er bredt nok. Du bør likevel bruke en del tid på å trene på å lese spalter på denne måten. Lesesynsfeltet ditt er bredt nok til at du får med deg en del av teksten på hver linje. Dette vil som regel være nok til at du får en god oversikt over innholdet i teksten. I mange tilfeller er det nok for deg. Det gjelder hvis du først og fremst leser for å holde deg orientert om noe og ikke for å få med deg, huske eller forstå alt. Når du leser artikler i aviser og ukeblader vil du som regel ha glemt det meste av innholdet i løpet av noen dager i alle fall. Den orientering du sitter igjen med kan derfor være vel så stor ved å lese med en fiksering per linje. Dette fordi hjernen da i større grad presser seg til å få med det viktigste, noe som også gjør at du husker det bedre.

Trener du slik som forklart, trener du samtidig hjernen opp til å bli dyktigere til å oppfatte ord som bilder raskt, og du vil utvide lesesynsfeltet ditt. Spaltelesingen er også nyttig trening av øyebevegelse.

De ferdighetene spaltelesingen gir deg, vil komme til nytte også når du leser tekst som ikke er i spalter. Du bør derfor øve mye på å lese spalter med et fikseringspunkt per linje. Du har en ypperlig anledning til å trene på dette hver dag når du leser aviser eller ukeblader.

 

Lese med 2 fikseringer per linje: To-stoppmetoden

Du kan lese relativt hurtig med tre eller fire fikseringer per linje. For å lese virkelig hurtig, må du ha et bredt nok lesesynsfelt til at du greier deg med to fikseringer per linje. Denne lesemåten kaller vi to-stoppmetoden.

Gjør slik:

1          Ta for deg en bok du kan sette streker i.

2          Del siden opp i fire med tre streker slik som vist under. Teksten  mellom hver strek skal leses med én fiksering.

3          Les teksten med fire fikseringer på hver linje. Fiksér midt mellom to streker, les det som står der og flytt blikket videre. Gjør dette hurtigere og hurtigere.

På tilsvarende måte kan du dele opp siden med to eller en strek og trene tre-stopp og to-stoppmetoden. I stedet for å tegne strekene i teksten, kan du tegne dem inn på en transparent som du legger over sidene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til forsiden