Bruk øynene riktig

 

Home
Leseteknikker
Lesemetoder
Lesestrategier
Repetisjon
Vanlige lesefeil
Gode leseforhold
Test deg selv
Treningsopplegg
Treningsoppgaver
Undervise lesing
Innholdsliste
Om oss

Riktig øyebevegelse vil øke både lesehastigheten og oppfatningen. Du får ikke til riktig øyebevegelse bare ved å konsentrere deg om å bruke øynene riktig. Det må trenes inn. Den beste måten å trene inn riktig øyebevegelse på er å bruke lesestøtte.

 

Øyets bevegelse og fiksering under lesing

Om bruk av lesestøtte

Trene øyebevegelser

Lese linjene baklengs

Bruk øynene riktig

Tren inn riktig øyebevegelse med lesestøtte

Oppgaver til denne siden

 

Øyets bevegelse og fiksering under lesing

Lesingen foregår slik:

1          Øynene fester blikket (fikserer) på et punkt som kalles fikseringspunktet og som ligger på linja, eller litt over linja.

2          Du gjenkjenner ordene og bokstavene i et visst område til høyre og venstre for fikseringspunktet. Dette området kaller vi lesesynsfeltet

3          Blikket flyttes fra fikseringspunkt til fikseringspunkt.

4          Når du er kommet til siste fikseringspunkt på linja, flyttes blikket til det første fikseringspunktet på neste linje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan lese ett eller flere ord av gangen. Prikkene og pilene over teksten viser hvordan blikket flytter seg fra fikseringspunkt til fikseringspunkt.

Fikseringene og flyttingen av blikket skjer så raskt at du opplever det som om øyet beveger seg jevnt langs linjene. For å bli bedre til å lese, kan vi derfor:

1          Redusere tiden mellom hver fiksering. Dvs. at vi flytter blikket raskere og mer presist fra fikseringspunkt til fikseringspunkt.

2          Øke antall ord per fiksering. Dvs. at vi ser og gjenkjenner flere ord per fiksering.

3          Redusere tiden per fiksering. Dvs. at vi gjenkjenner og oppfatter ordene raskere.

 

Bruk øynene riktig

Å bruke øynene riktig betyr følgende:

1  Fiksér inne på linja

Det første fikseringspunktet på linja skal være litt inn fra venstre marg og det siste litt inn fra høyre marg. Da unngår du at halvparten av lesesynsfeltet blir tomt, som ved fiksering på enden av linjene. Dette er illustrert i figuren under. Antall fikseringspunkter per linje er avhengig av skriftstørrelsen, linjebredden og hvor mange ord du greier å oppfatte med ett blikk.

2  Beveg blikket framover i teksten

Du må hele tiden flytte fikseringspunktet framover i teksten når du leser. Beveg blikket fra venstre mot høyre.

3  Unngå tilbakehopp, framhopp og uthopp

En vanlig lesefeil er at vi bevisst eller ubevisst flytter blikket tilbake i teksten og leser om igjen det vi har lest før. Det kalles tilbakehopp eller regresjon.

Tilbakehopp vil sette ned lesehastigheten fordi:

-           Vi bruker tid på å lese tekst om igjen i stedet for å lese ny tekst.

-           Ordene og setningene som er ordnet i en logisk rekkefølge blir forandret. Vi vil dermed bruke lengre tid på å oppfatte og forstå innholdet.

-           Vi blir fortere slitne og må ha flere pauser.

På tilsvarende måte kan blikket hoppe framover. Det kalles framhopp eller progresjon. Blikket kan også hoppe ut av teksten. Det kalles uthopp eller visuell vandring. De fleste har en eller flere av disse lesefeilene.

 

 
 
 
Fiksér inne på linja for å bruke hele lesesynsfeltet

 

Tren inn riktig øyebevegelse med lesestøtte

Lesestøtte er å bruke en eller flere fingre, en blyant, en kulepenn eller et annet pekeredskap til å lede eller styre blikket under lesingen. Det er viktig å bevege lesestøtten jevnt, rytmisk og avslappet. Blikket skal følge lesestøtten, ikke omvendt.

Du kan bruke pekefingeren på høyre eller venstre hånd. Øv deg litt på å bruke begge pekefingrene før du bestemmer hvilken finger du vil bruke for den videre treningen.

Du kan også feste blikket foran eller bak fingerspissen i steden for over. Du bør trene litt på alle måtene. Det vil gjøre deg dyktigere til å styre blikket slik du vil.

Det kan være lettere å bevege hånden hvis den er snudd slik at neglene er ned mot arket. De glir lettere over papiret enn fingerspissene. 

Beveg fingeren under linja. Blikket skal være festet på teksten.

Når du skal skifte linje, løfter du hånden noen millimeter opp fra arket og flytter den med en rask og myk bevegelse til neste linje.

Hvis du i de neste 2-3 ukene bruker lesestøtte i alt du leser vil du sannsynligvis doble lesehastigheten din.

 

Dra opp øyets hastighet ved hjelp av lesestøtte

Hvis du med lesestøtte presser opp lesehastigheten til langt over din maksimale lesehastighet, vil øyet først og fremst ha nok med å prøve å følge med i bevegelsen. Du vil ikke oppfatte så mye av innholdet. Derfor kan du konsentrere deg om å lære riktige øyebevegelser.

 

Om bruk av lesestøtte

Det finnes gode grunner for å trene med lesestøtte selv om det kan være vanskelig å få til i begynnelsen.

Fordeler ved å bruke lesestøtte

Målet er å kunne lese effektivt uten bruk av lesestøtte. I begynnelsen bruker du lesestøtte for å trene inn riktig øyebevegelse. Allerede etter en times trening med lesestøtte kan du ha økt lesehastigheten betraktelig, kanskje doblet den. For å stabilisere en god øyebevegelse uten tilbakehopp, tar det ofte 2 til 3 uker med daglig trening.

Å lese med støtte gir følgende fordeler:

-           Du får bedre øyebevegelse. Du får vekk tilbakehopp, framhopp og uthopp.

-           Du får en bedre rytme i lesingen. Det vil også gi økt konsentrasjon og oppfatning.

-           Støtten drar blikket, oppmerksomheten og konsentrasjonen mot teksten.

-           Du stopper ikke opp ved rare eller mindre kjente ord. Det gjør at du oppfatter helheten i teksten bedre.

Vanskeligheter med å lese med støtte

Du kan oppleve at det til å begynne med er vanskelig å lese med støtte, for eksempel:

-           Blikket vil ikke følge lesestøtten. Løsningen er trening.

-           Du føler at du ikke oppfatter innholdet. Med trening vil du oppfatte mer og mer.

-           Du blir sliten i hånden og kanskje også i øynene. Ta pauser i treningen.

Slutt å bruke lesestøtte når du har en god og kontrollert øyebevegelse

Til å begynne med er lesestøtte også et godt hjelpemiddel til å presse opp lesehastigheten. Når lesehastigheten din blir høy nok, vil lesestøtten sinke deg. Du kan slutte å bruke lesestøtte når:

-           Du får til en god øyebevegelse uten tilbakehopp.

-           Du kan variere lesehastigheten uten at du bruker lesestøtte.

-           Du har første og siste fikseringspunkt litt inn på linja.

-           Du kan lese med en jevn rytme.

Selv etter at du får til dette, bør du en gang iblant finpusse ferdighetene ved å trene litt med lesestøtte.

 

Trene øyebevegelser

Du må kunne styre blikket uten hjelp av lesestøtte. Ved å veksle mellom å trene øyebevegelser med og uten støtte, får du større effekt av treningen.

For å kunne lese hurtig og effektivt, må du kunne styre blikket raskt og presist dit du vil. Det kan du trene på ved å gjøre øyebevegelsene som vist under.For å lære å styre blikket raskt og presist, må du trene en del. Bruk et par minutter hver dag til å trene denne typen øyebevegelser, for eksempel før du skal lese en tekst.

Husk at hodet skal holdes i ro. Beveg bare øynene.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trening av øyebevegelser. Beveg blikket slik som illustrert på figurene. Disse øyebevegelsene er ikke ment for å brukes under lesing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øyebevegelser som kan brukes til skumlesing og skanning

 

Lese linjene baklengs

Å lese baklengs er å lese fra venstre mot høyre og fra høyre mot venstre annen hver linje. Slik kan du spare deg for noen øyebevegelser og dermed også lese hurtigere. For at du skal greie å få med deg meningen like godt når du leser baklengs som forlengs, må du ha en ganske høy lesehastighet. Da vil du lese ordene så raskt at du har oppfattet dem før hjernen begynner å sette dem sammen til den mening de til sammen utgjør.

Selv om du ikke vil bruke baklengslesing for å øke lesehastigheten, er det likevel fordeler ved å trene på å lese baklengs. For det første er det en nyttig trening i øyebevegelse og konsentrasjon. For det andre vil du trenge å kunne lese baklengs når du skal skumlese eller skanne hurtig og effektivt. Baklengslesing er også en fin måte å lese på når du skal repetere.

Til å begynne med vil det være uvant og vanskelig å lese baklengs. Men du vil oppleve at med litt trening går det lettere.

 

Til forsiden