Leseøkter

 

Home
Leseteknikker
Lesemetoder
Lesestrategier
Repetisjon
Vanlige lesefeil
Gode leseforhold
Test deg selv
Treningsopplegg
Treningsoppgaver
Undervise lesing
Innholdsliste
Om oss

For å lese godt og effektivt, bør du ikke lese for lenge uten pause. En leseøkt bør ikke være lengre enn 40-60 minutter. Du kan ha kortere økter, men bør sjelden ha lengre. For skjønnlitteratur og lettlest faglitteratur kan du lese lenge uten pause. Skal du huske, forstå og lære stoffet, bør du likevel dele lesingen opp i kortere økter.

Mellom hver leseøkt tar du en pause. Dess kortere leseøkten er, dess kortere er pausen. Med 30 minutters leseøkt kan det holde med en pause på 5 minutter. Leser du i 50 minutter, kan en pause på 10 minutter være passende. Leser du flere økter etter hverandre, kan du også legge inn større pauser. Etter for eksempel tre leseøkter kan du ta en lengre pause på 15-60 minutter, gjerne med litt hvile og bevegelse.

Du bør legge den tyngste eller vanskeligste lesingen til tider på dagen hvor du er mest opplagt. Mange vil være mest opplagt om morgenen og formiddagen, og bør legge den tyngste lesingen til denne tiden. Den tyngste lesingen er ofte den reflekterende lesingen, den første vanlige gjennomlesingen av stoffet eller repetisjonslesing der vi arbeider grundig med stoffet.

I perioder av dagen hvor du ikke er topp opplagt, kan du legge inn økter med lettere lesing og arbeid. For eksempel å repetere og lage notater.

En effektiv leseøkt - et eksempel

Eksemplet viser en leseøkt på 60 minutter med innlagt pause på 10 minutter. Tidsangivelsene er veiledende og trenger ikke følges helt nøyaktig. Vi anbefaler også dette som et godt opplegg for lekselesing.

 

1 minutt        Fotoles alt sammen

Fotoles alt stoffet i boka eller forelesningsnotatene, både det som går forut for det som skal leses i økten, det som skal leses og det etterfølgende.

2 minutter    Repetisjon av stoffet som går forut for det som skal leses

Det kan være det du leste i forrige økt eller det du hørte i en forelesning. Skumles ved å lese overskrifter, understreket og uthevet tekst, figurer, sammendrag eller notater.

2 minutter    Oversiktslesing for det du skal lese i økten

Fotoles. Skumles overskrifter, uthevet tekst, figurer eller sammendrag.

40 minutter  Øktens hovedlesing

Velg lesemåte som passer til teksten, hensikten og målet med lesingen. Det kan være fotolesing, skumlesing, hurtiglesing, superlesing, reflekterende lesing eller en kombinasjon av disse.

1 minutt        Gjenkall i hukommelsen

Tenk etter hva du husker av det du har lest. Tenk også etter på hvilken side det sto, hvor på siden og hvordan.

2 minutter    Repetisjon av det du har lest i økten

Velg passende lesemåte for repetisjon, for eksempel fotolesing og skumlesing. Har du satt streker i margen, understreket ord, merket med tusjpenn, skrevet notater eller laget hjernekart, kan du lese dette. Å veksle mellom å gjenkalle og lese er nyttig og effektivt.

2 minutter    Still spørsmål til teksten

Hva var viktig her? Hvordan henger dette sammen med det jeg tidligere har lest? Hva er jeg enig eller uenig i? Det er viktig å stille spørsmål til det du leser, både før, under og etter at du har lest. Det finnes mange typer spørsmål. Se for eksempel kapittel 12 om reflekterende lesing.

10 minutter  Hvile med selvhøring

Hvilen kan være at du legger deg ned på ryggen, lukker øynene og kobler ut alle tanker. Du kan også ligge og gjenkalle og bearbeide det du har lest. Eller du kan kople av fra lesingen ved å spasere litt rundt omkring i rommet og riste litt løs ved å bevege armer og bein. Også da kan du høre deg selv.

 

Du trenger ikke følge en slik plan for en leseøkt helt nøyaktig. Det viktigste er at du anvender lesestrategiens hovedprinsipp. Skaff deg oversikt før du begynner hovedlesingen, og repeter etterpå for å få en ny og bedre oversikt. Det er alltid en fare for at du bruker altfor mye tid til repetisjon eller oversiktslesing i begynnelsen av økten. Prøv å unngå dette. Det er imidlertid veldig viktig at du setter av nok tid til repetisjon og selvhøring på slutten av økten.

 

Til forsiden