Leseplaner

 

Home
Leseteknikker
Lesemetoder
Lesestrategier
Repetisjon
Vanlige lesefeil
Gode leseforhold
Test deg selv
Treningsopplegg
Treningsoppgaver
Undervise lesing
Innholdsliste
Om oss

En plan er nødvendig for å se i hvilken grad du greier å nå målet. En god plan gjør også at du leser bedre og mer effektivt. Planen er et skjema som viser hvor mye du må ha lest, forstått og behersket til ethvert tidspunkt for at du skal kunne greie å nå målet innen den fastsatte tid.

Uten en plan vil du ikke ha en oversikt over hvordan du ligger an. Det vil ofte føre til at du får for dårlig tid på slutten. Dermed risikerer du å ikke få lest alt, og kanskje gå glipp av det viktigste.

Den måten å planlegge på som er gjennomgått her, kan også brukes i mange andre sammenhenger, for eksempel for de fleste typer prosjekter i skole og arbeidsliv.

Bruk ukeplan

I praksis kan planen være satt opp som en ukeplan som vist her 

 

Arbeidsoppgaver

Tid

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn

 

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last ned denne leseplanen i MSWord format her

 

Du kan lage din egen variant med denne som utgangspunkt. Lag ukeplanen slik:

1          Skriv inn faste gjøremål (møter, trening, forelesing, faste gjøremål, fri, pauser mv.)

2          Lag en liste med alle andre arbeidsoppgaver (til venstre i skjemaet)

3          Prioriter oppgavene: Skriv M, B eller K (for Må gjøres, Bør gjøres eller Kan gjøres) ved hver oppgave.

4          Skriv inn når du skal gjøre alle oppgavene som Må gjøres. Hvis det er tid til overs, kan du først skrive inn de som Bør gjøres og eventuelt de som Kan gjøres.

5          Overfør ugjorte oppgaver til neste ukes skjema.

Det er også viktig å sette av tid til å slappe av og gjøre andre ting du har lyst til.

Når du har utført en oppgave kan du stryke den ut. Dermed holder du også oversikt over hva du har gjort og hva du har igjen. Dessuten er det alltid gøy å stryke ut ferdige arbeidsoppgaver.

Sett klare mål for lesingen

Målene for lesingen finner du ved å spørre:

-      Hva du skal ha lest?

-      Når skal du ha lest det?

-      Hva skal du kunne etterpå? Hva skal du huske, forstå og mestre?

Bruk milepæler

Et hovedmål kan være at du skal lese ferdig en bok innen en viss dato. Det neste du da bør gjøre er å fastsette milepælene (delmålene). En milepæl sier hvor mye du skal ha lest til et bestemt tidspunkt. Den vil fortelle deg hvor langt du er kommet i lesingen og hvor mye du har igjen.

Hvis målet er å lese en bok innen en viss tidsfrist, kan milepælene være de enkelte kapitlene du skal lese. Den første delen av leseplanen er å plassere milepælene fra det tidspunkt du begynner å lese og fram til du skal ha lest boka ferdig. Du bør her legge inn litt slakk på slutten slik at du ikke kommer i tidsnød. Erfaring viser at vi ofte ikke greier å følge planen helt. Hvis du legger opp en leseplan for et halvt år, bør du ha lagt inn et slakk på minst 1-2 uker. Det betyr at du ifølge planen, skal være ferdig 1-2 uker før den dato du egentlig har satt. Greier du det, har du ekstra tid til repetisjon. Greier du det ikke, vil du bli glad for at du har beregnet god tid.

Hvor tette milepælene bør være, avhenger av hvor lang tid planen går over. Skal du lese i flere måneder, kan milepælene være med 1-2 ukers mellomrom.

Når du kommer til en milepæl, vurderer du hvordan du ligger an i forhold til leseplanen. Da kan du eventuelt justere leseplanen eller målet.

Bryt det du skal lese ned i enheter

Du greier ikke å lese alt på en gang, derfor må du bryte ned stoffmengden i mindre enheter. En enhet kan være ett eller flere kapitler, underkapitler eller i noen tilfeller avsnitt. Den første oppdelingen er å finne ut hvor mye du skal lese fram til hver milepæl. Etter det deler du opp i hvor mye du skal lese per uke eller per dag. En detaljert leseplan skal inneholde hva du har tenkt å lese i hver eneste leseøkt. Det gir mulighet til å få oversikt og justere lesingen også mellom milepælene.

Sett opp en skriftlig leseplan

En leseplan er en kalender der du har god nok plass til å skrive det du skal lese og øve på. Du kan lage ruteark der hver rute er en leseøkt. Synes du dette blir for detaljert, bør den i det minste være en dag. Du kan da ha et ark for hver uke. I praksis trenger du ikke å fylle ut alle detaljer, hvis du vet hvordan du vil legge opp leseøkten. Et eksempel på en standard leseøkt er vist her.

Sett av tid til forskjellige typer lesing og til øvingsoppgaver

Du må sette av tid til de forskjellige typene lesing; oversiktslesing, reflekterende lesing og repetisjon. Det er spesielt viktig at du setter av tilstrekkelig med tid til repetisjoner. Inneholder faget oppgaver, må du også sette av tid til disse. I mange tilfeller vil du ha behov for å lese utfyllende stoff. Dette må du i så fall også sette av tid til.

Sett av tid til pauser og avkobling

Din totale lese- og lærekapasitet per dag vil øke hvis du setter av tilstrekkelig med tid til pauser og avkobling. Også mosjon og bevegelse er viktig. Bedrer du din fysiske form vil du greie å lese mer og bedre. En god leseplan inneholder derfor også tid til andre ting enn lesingen. Skal du være i stand til å lese mest mulig, bør du imidlertid begrense annen lesing i avkoblingstiden. Mange andre typer aktiviteter kan også ta kreftene og konsentrasjonen vekk fra lesingen.

Gjennomfør planen - men avvik fra den når det er fornuftig

Leseplanen er et hjelpemiddel som gjør at du kan arbeide lettere og mer effektivt. Du trenger ikke bekymre deg om du ikke greier å følge planen helt. Det viktigste med planen er at du får en oversikt over hvordan du ligger an og hva du skal gjøre videre. Dermed trenger du ikke bruke energi til å tenke og holde orden på dette. Du vet du er på riktig vei fram til målet.

Planen er også et hjelpemiddel til å justere farten underveis. Du vil hele tiden vite hvordan du ligger an i forhold til målet og kan derfor justere i god tid ved å øke eller minske tempoet, eller ved å justere selve målet.

Planen er også et hjelpemiddel til å bli flinkere til å anslå hvor mye tid du vil bruke på å lese forskjellige typer stoff.

Planen vil også virke motiverende. Du vil se at det går framover og at du stadig nærmer deg målet. Det virker inspirerende.

Vurder leseplanen med jevne mellomrom og juster den hvis det er nødvendig

Du bør på forhånd ha bestemt deg for når du skal vurdere leseplanen og eventuelt forandre den. Det kan være ved milepælene. En vanlig forandring å gjøre i forhold til en plan, er å øke eller minske stoffmengden du skal lese i hver leseøkt.

Hvis du når milepælen før du hadde planlagt, kan du:

-           Forandre leseplanen slik at du leser mindre per dag enn det du hadde tenkt.

-           Lese grundigere og repetere mer enn det du først hadde planlagt.

-           Bruke mer tid på oppgaver.

-           Sette høyere mål. Justerer du målet, må du også justere leseplanen slik at den fører deg fram til det nye målet du har valgt.

 

Hvis du når milepælen senere enn planlagt, kan du:

-           Øke lesehastigheten slik at du får lest så mye som du har satt opp i planen. Det kan bety at du må lese mindre grundig enn du hadde tenkt.

-           Bruke mer tid til lesing enn det du først hadde planlagt.

-           Redusere målet.

 

Til forsiden