Hurtiglesing

 

Home
Leseteknikker
Lesemetoder
Lesestrategier
Repetisjon
Vanlige lesefeil
Gode leseforhold
Test deg selv
Treningsopplegg
Treningsoppgaver
Undervise lesing
Innholdsliste
Om oss

Alt vi prøver å lære deg på denne internettsida høres kanskje ut som hurtiglesing, men det er faktisk en egen metode for å lese en tekst. Det er å lese så fort at en bare får med seg ordene men ikke nødvendigvis skjønner alt som står der.

 

Lese mer enn 500 ord i minuttet

Lese så fort at en bare leser ordene

Oppgaver til dette emnet.

 

Hurtiglesing er å lese mer enn 500 ord i minuttet.

Med nok trening kan de aller fleste kunne komme opp i 500 ord i minuttet. Dette er grensen for det vi definerer som hurtiglesing. Mange vil med trening lese med atskillig høyere hastighet. For å kunne hurtiglese må du beherske de fire leseteknikkene og ha kvittet deg de fleste lesefeilene dine.

Vi er alle forskjellige og noen har andre forutsetninger for å lese enn andre. Hurtiglesing kan være noe annet for deg. Til å begynne med vil du antagelig lese mye saktere enn 500 ord i minuttet. Men når du har trent en del, kan du antagelig lese hurtigere enn dette.

 

En annen definisjonen av hurtiglesing er:

Hurtiglesing er å lese så fort at du så vidt får med deg de fleste ordene i teksten. Det betyr at du bare får med deg ordene, du forstår ikke nødvendigvis alt som står der.

Denne lesemåten kan du bruke til en første gjennomlesing av en fagtekst. Du kan også bruke den til repetisjon.

For enkel fagtekst og visse typer skjønnlitteratur (for eksempel en thriller) er det mulig å bruke hurtiglesing som hovedlesemåten. Det kan bety at du leser alt, eller det meste, av teksten med hurtiglesing.

 

 

Til forsiden