Fotolesing

 

Home
Leseteknikker
Lesemetoder
Lesestrategier
Repetisjon
Vanlige lesefeil
Gode leseforhold
Test deg selv
Treningsopplegg
Treningsoppgaver
Undervise lesing
Innholdsliste
Om oss

Fotolesing er en metode en bruker for å få et kjapt overblikk over en tekst.Fotolesing er å  kaste et fort blikk på sidene mens man blar gjennom boka. Med dette får du en oversikt over hvordan teksten er bygget opp og over en del av innholdet.

 

Fotolesingsteknikker

Bruk av fotolesing

Oppgaver til dette emnet

 

Fotolesingsteknikker

Du kan bruke forskjellige teknikker til fotolesing.

Ett blikk på hver side

Du kan fotolese ved å bla raskt gjennom og kun kaste et blikk på hver side.En slik rask gjennomgang kan vise deg hvordan teksten er bygget opp med kapitler, underkapitler og avsnitt. Du får også en oversikt over hvor mye plass som er brukt til de forskjellige delene av teksten. Gjennomgangen vil også gjøre at du ser om boka bare er ren tekst eller om det også er brukt bilder, figurer eller tabeller. Du får også et godt inntrykk av hvordan disse er plassert og fordelt i teksten.

Du kan bruke denne formen for fotolesing til å skaffe deg en oversikt over tekstens struktur. Avhengig av hva slags tekst det er og hvordan den er utformet, kan du også få et inntrykk av innholdet. For ukeblader, aviser o.l. kan du få et relativt godt inntrykk av innholdet med denne formen for fotolesing.

Øyebevegelsene fra skumlesing

De øyebevegelsene du bruker til skumlesing og skanning, kan også brukes til fotolesing. Les mer om de her.

Superlesingsteknikken

Superlesingsteknikken er å defokusere blikket og bruke midtlinjeteknikken. I tillegg kan du sette hjernen i alfatilstand. Du kan fiksere en eller flere ganger per side med denne teknikken.

To stopp per side

Du kan fiksere to ganger per side. Første fiksering er 1/4 fra toppen og siste 1/4 fra bunnen av siden. 

 

Bruk av fotolesing

Du kan bruke fotolesing til følgende:

Fotolesing gir oversikt

Du kan fotolese en tekst før du leser den mer grundig med en annen lesemåte. Fotolesingen kan da gi deg en oversikt over tekstens innhold. Fotolesing er godt egnet til å gi en oversikt over helheten, og delenes plass i helheten.

Fotolesing kan også skjerpe oppmerksomheten og konsentrasjonen til den grundigere lesingen.

Fotolesing til repetisjon

Fotolesing kan være en meget effektiv form for repetisjon. Etter at teksten er lest med en grundigere lesemåte, vil fotolesingen bidra til en bedre oversikt og forståelse av helheten og delenes plass i denne.

Fotolesing kan også gjøre deg mer oppmerksom på hva du husker og forstår, eller ikke husker og forstår, av det du har lest.

Fotolesing vil kunne skjerpe oppmerksomheten før en mer grundig repetisjonslesing. Du kan også bruke en slik fotolesing til å finne ut hva du bør se mer på.

Fotolesing til skumlesing og skanning

Fotolesing kan brukes til skumlesing og skanning av tekster.

 

Til forsiden