Standard kursplan

 

Home
Leseteknikker
Lesemetoder
Lesestrategier
Repetisjon
Vanlige lesefeil
Gode leseforhold
Test deg selv
Treningsopplegg
Treningsoppgaver
Undervise lesing
Innholdsliste
Om oss

Dette viser en standard kursplan for et 8-timers kurs i leseferdigheter. Denne kan være et godt utgangspunkt for å lage din egen kursplan.

Det som er skrevet med STORE BOKSTAVER er foredrag eller korte innledninger som kurslederen holder.

Nummereringene viser til kapittelnummer eller oppgavenummer i boka ”Hurtiglesing – Superlesing – Fotolesing” av Terje Kato Stangeland og Leif-Runar Forsth.        

Kursplanen kan lastes ned i MSWordformat her                 

 

1. time

VELKOMMEN

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

1 ALLE KAN BLI BEDRE TIL Å LESE

Oppgave 1.1 Bla gjennom boka – fotolesing

Oppgave 1.2 Les gjennom bokas innholdsfortegnelse

Oppgave 2.1 Mål din lesehastighet og oppfatning

Lesetest 1 – Skjønnlitteratur

Spørsmål

Fasit  

Oppgave 2.7 Finn dine motiver for bedre lesing

Føre inn i diagram i Tillegg 9 Dine testresultater

 

2. time

3 LES BEDRE 

4 BRUK ØYNENE RIKTIG

Oppgave 4.1 Styr blikket med fingren som lesestøtte

Oppgave 4.2 Styr blikket med kulepenn/blyant som

                  lesestøtte

Oppgave 4.7 Trene øyebevegelser

Oppgave 19.4 Tren vekk uønskede bevegelser

5 ØK LESESYNSFELTET

Oppgave 5.1 Test lesesynsfeltets bredde med bokstaver 

Oppgave 5.2 Test lesesynsfeltets høyde med bokstaver

 

3. time

Oppgave 5.3 Tren lesesynsfeltets bredde med bokstaver 

Oppgave 5.6 Tren lesesynsfeltets høyde

6 LES ORD SOM BILDER

Oppgave 6.1 Lær ordene som bilder ved å visualisere dem

Oppgave 6.3 Koble bildet av ordet til ordets lyd

Oppgave 6.4 Visualiser ord og betydning

Oppgave 6.7 Les ordene med et raskt blikk

7 PRESS OPP LESEHASTIGHETEN

Oppgave 7.1 Press opp lesehastigheten ved å bruke

lesestøtte

Oppgave 7.2 Press opp lesehastigheten uten lesestøtte

 

4. time

8 SKUMLESING  

Oppgave 8.4 Øv på øyebevegelser til skumlesing

Oppgave: Skum Kap. 14 Strategier for god lesing

Hensikt: Finne ut hva som er aktuelt for deg i Kapittel 14

9 SKANNING

Oppgave 9.1 Lete etter tall i en tabell

Oppgave 9.2 Skanne etter ord

Oppgave: Skanne Kap. 16 Repetere for å huske og forstå

Hensikt: Finne ut når du bør repetere

 

5. time

10 SUPERLESING

Oppgave 10.1 Sett hjernen i alfatilstand 

Oppgave 10.2 Prøv defokusering av blikket 

Oppgave 10.3 Tren på superlesing med spalter

                    Bruk Tillegg  4.2

11 FOTOLESING 

Oppgave 11.5 Tren på fotolesing med denne boka

Oppgave Fotoles kap. 12 Reflekterende lesing 

12 REFLEKTERENDE LESING

Oppgave: Bla gjennom side 21-23

Lese så hurtig en kan Kap. 2.3 til og med 2.6 

Velg oppgaver i Kap. 2.3 til 2.6 til å reflektere over

Reflekter over disse

 

6. time

14 STRATEGIER FOR GOD LESING 

Oppgave 14.1 Lesestrategi for kapittel 14

15 NOTATER OG MARKERINGER I TEKSTEN 

Oppgave 15.1 Streker i margen

Oppgave 15.7 Lag ditt eget system for markering med flere

                    farger

16 REPETER FOR Å HUSKE OG FORSTÅ

Oppgave 16.3 Repetisjon av boka med fotolesing

Oppgave 16.4 Repetisjon ved skumlesing og bruk av

                    innholdsfortegnelsen

Oppgave 16.6 Leseplan med repetisjon

 

7. time

17 LEGG FORHOLDENE TIL RETTE 

Oppgave 17.7 Legg forholdene bedre til rette

18 KONSENTRASJON – HUKOMMELSE – FORSTÅELSE

Oppgave 18.1 Hva ødelegger din konsentrasjon?

Oppgave 18.2 Motivasjoner for bedre lesing

Oppgave 18.4 Få vekk distraksjonene

19 LESEPROBLEMER, MYTER OG MISFORSTÅELSER

Oppgave 19.1 Hvilke oppfatninger har du? 

Oppgave 19.2 Oppklar dine misforståelser 

Oppgave 19.6 Dine leseproblemer

 

8. time

 REPETISJON AV HOVEDPUNKTENE I KAPITTEL 3 LES BEDRE

Treningsøkt med oppgaver fra kapittel 4 – 7 

REPETISJON AV HOVEDPUNKTENE I KAPITTEL 14

STRATEGIER FOR GOD LESING 

Lesetest 3 - Skjønnlitteratur

Spørsmål

Fasit

Kursevaluering

Avsluttende kommentarer og samtaler

SLUTT

 

 

 

side 10

side13

side 13

side 14

side 15

side 19

side 255

side 23

side 256

 

 

side 25

side 32

side 34

side 34

 

side 36

side 168

side 39

side 40

side 40

 

 

side 41

side 44

side 48

side 51

side 53

side 54

side 55

side 59

side 61

 

side 61

 

 

side 66

 side 69

side 106

 

side 74

side 75

side 75

side 141

 

 

 

side 79

side 83

side 84

side 84

side 221

side 86

side 88

side 90

 side 90

side 21

side 21

side 21

side 21

 

 

side 106

side 106

side 134

side 139

side 139

 

side 141

side 145

side 145

 

side 145

 

 

side146

side 151

side 152

side 152

side 160

side 160

side 162

side 163

side 165

side 168

 

 

side 25-30

side 32-65

side 106

 

side 244

side 249

side 255